KURULLAR

Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış

Başkan
Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay

II. Başkan
Pamukkale Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Denizli

Prof. Dr. Şenol Adanur

Genel Sekreter
Atatürk Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Erzurum

Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Sayman
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Klinigi, İstanbul

Prof. Dr. İsmet Yavaşcaoğlu

Üye
Uludağ Üniversitesi, Üroloji Klinigi, Bursa

Prof. Dr. İlker Seçkiner

Üye
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Prof. Dr. Hasan Bakırtaş

Üye
Ankara

Prof. Dr. Alper Ötünçtemur

Üye
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Tolga Karakan

Üye
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

Doç. Dr. Mert Ali Karadağ

Üye
Kayseri Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kayseri

Doç. Dr. Fuat Kızılay

Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir