BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Genel Kurallar & Bildiri Gönderme Koşulları

 1. Bildiriler kongre web sayfasından online olarak gönderilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildirilerin elektronik bildiri sistemine 20 Mart 2024 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.
 2. Bildiri özetini sisteme yükleyen kişi ile kongreye katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda, sorumlu yazar “Sunucu Yazar” olarak işaretlenmelidir. Bildiri yüklerken sorumlu (sunucu) yazarın iletişim bilgilerinin yazılması zorunludur.
 3. Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
 4. Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Kongreye kayıt yapmayan bildiri sahipleri çalışmalarını kongrede sunamayacaklardır.
 5. Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Bildiri kitabının kongre sonunda kongre sayfasında yayınlanması durumunda fikri mülkiyet hakları hususunda Organizasyon Sekretaryası ve Bilimsel Komite sorumluluk üstlenmez.
 6. Bildiri özet metni kabul olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 7. Bildiriler kongre bildiri kitabında dileyen bildiri sahipleri için tam metin olarak yer alacaktır. Özet metin sonrası kabul edilen bildirilerin sahiplerinden tam metinler talep edilecektir.

Bildiri Özeti Hazırlanması ve Yazım Kuralları

 1. Özetler Türkçe veya İngilizce olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır.
 2. Bildiri özeti (başlık, yazarlar ve kurum isimleri hariç) toplam 300 kelimeyi geçmemelidir.
 3. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri açıkça belirtilmelidir
 5. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılıp ardından parantez açılarak daha sonra kullanılacak olan kısaltılmış hali yazılmalıdır
 6. Özetin Konusu
  Özetin kongre web sitesinde ana konularının listelendiği “Konular” sayfasındaki ana başlıklardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem hakemlere yönlendirme hem de bildirinin hangi oturumda yer alacağına karar verilmesi açısından önemlidir.
 7. Başlık
  Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri başlığında özel bir anlam ifade eden kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin sadece ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır.
 8. Özet Metni aşağıda belirtilen bölümleri içermelidir, tablo ve şekil içermemelidir.
  Amaç (Objectives): Çalışmanın neden yapıldığı açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
  Gereç ve Yöntem (Methods): Kullanılan yöntem ve/veya modeller amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.
  Bulgular (Results): Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.
  Sonuç (Conclusion): Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmelidir.
  Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile birlikte sonuç bölümünün sonunda belirtilebilir. Destek metni 300 kelimelik özet metni sınırına dahildir.
  Anahtar sözcükler (Keywords): En az 3, çok 5 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.